Motivele ornamentale ale ceramicii de Horezu

Olăritul este o îndeletnicire practicată pe teritoriul țării noastre din timpuri străvechi. Dacă la început obiectele de ceramică au fost strict de uz gospodăresc, în timp, perfecționarea tehnicilor de realizare și decorare a dus la transformarea unora dintre acestea în piese menite să împodobească interiorul locuințelor țărănești.

Deși peste tot în țară s-a practicat, la un anumit nivel, meșteșugul olăritului, doar câteva centre s-au remarcat prin calitatea ceramicii, ornamentica sau cromatica pieselor realizate. Un astfel de centru este Horezu (sau Hurez, într-o formă mai veche), o așezare din județul Vâlcea, aflată odinioară la intersecția drumurilor comerciale și a traseelor de transhumanță, vestită pentru coloritul și finețea desenului pieselor ceramice realizate aici.

Ceramica produsă la Horezu se distinge printr-o serie de trăsături specifice, începând cu culoarea roșcată a lutului din care este confecționată, decorul ce are în spate o simbolistică bogată, modul armonios de îmbinare a modelelor și, nu în ultimul rând, cromatica deosebită și calitatea smalțului.

Pe lângă stropit, care se aplică doar blidelor de uz zilnic și nu are o valoare artistică deosebită, o tehnică simplă de ornamentare folosită de olarii hurezeni este jirăvitul. Aceasta constă în trasarea unor linii subțiri de culoare pe pereții vasului cu ajutorul unei unelte numite corn, apoi trecerea peste ele cu o gaiță, adică o periuță din păr de mistreț, care le deplasează, fără a rupe firul desenului. Liniile trasate se pot realiza în mai multe culori, care nu se amestecă prin deplasarea cu gaița și nu se suprapun, rezultând un model de mare finețe.

corn
Corn pentru pictarea ceramicii (Foto: © Tudor-Vlad Popescu)

O tehnică de ornamentare mai complicată, ce necesită calități artistice deosebite este pictura. Modelele de pe pereții blidelor se trasează cu cornul (care are în vârf o peniță din pană de gâscă) prin desen liber sau, în cazul motivelor mai complicate, cu ajutorul unor tipare.

Realizarea celebrului blid de Horezu implică folosirea unor tehnici specifice și aplicarea unor reguli în alegerea culorilor și ornamenticii, precum și în plasarea și îmbinarea modelelor.

Ornamentica ceramicii de Horezu cuprinde un număr restrâns de motive, după cum aflăm din lucrarea „Ceramica de Hurez”, scrisă de Paul Petrescu și Paul Stahl, dar combinațiile în care acestea apar sunt numeroase și variate, dând o notă originalitate compoziției.

Cele mai simple motive sunt cele geometrice, constând în puncte, linii paralele (drepte sau ondulate), cercuri și semicercuri, spirale, linii ondulate sau în zigzag.

linii pe ceramica de Horezu
Motiv cu linii pe ceramică de Horezu (Foto: © Ioan Florin Cnejevici)

În toate tipurile de creație populară există unele reguli de ornamentare, elementele decorului fiind plasate într-o anumită ordine și în sectoare atent alese. În cazul străchinilor, motivele ornamentale sunt dispuse în trei câmpuri pe fața interioară: pe fundul, pereții și buza vasului, în mai multe rânduri. Pentru a scoate în evidență toate cele trei câmpuri ornamentale și a le conferi o înclinare diferită, se aleg tipuri diferențiate de motive pentru fiecare, iar uneori acestea se despart grafic prin cercuri paralele subțiri, plasate la locul în care planurile vasului își schimbă înclinația, după cum explică Paul Petrescu și Paul Stahl în lucrarea menționată anterior.

Caracteristice pentru ceramica hurezeană sunt două moduri de grupare a motivelor pe suprafața străchinilor: circular și radial. În compoziția circulară, elementele decorative sunt plasate în cercuri concentrice, pornind de la un punct central de pe fundul vasului, o imagine sau un motiv, iar în cea radială sunt grupate sub formă de stea cu colțuri variabile.

Străchinile cu un decor mai complex combină cele două moduri de grupare a modelelor, în funcție de câmpurile ornamentale, pe fundul vasului plasând modelele radial, iar pe pereți circular sau invers. Indiferent de modul de grupare, compoziția, în ansamblu, este caracterizată de o alternanță și un ritm al modelelor, care dau specificitate ornamenticii ceramicii hurezene.

circular si radial
Exemple de decorare a blidelor de Horezu (Foto: © Ioan Alexandru Chiru)

Specifică ceramicii de Horezu este și încadrarea motivelor în chenare alcătuite din linii, puncte sau cercuri foarte mici, care le scot în evidență, dar au și rol de tranziție între acestea și fondul câmpului, dând o notă estetică mai pregnantă compoziției.

Modelele vegetale sunt des utilizate în decorul vaselor de Horezu, apărând sub forma trifoiului, a bradului, care reprezintă varianta geto-dacă a străvechiului motiv Pomul Vieții, a diferitelor flori, în formă realistă sau stilizată, a frunzelor, vrejului, ciorchinelui, spicului de grâu sau bobocilor. De cele mai multe ori decorul floral este plasat sub formă circulară pe pereții și pe buza străchinii.

frunze pe ceramica de Horezu
Motiv cu frunze pe ceramică de Horezu (Foto: © Silviu Matei)

Motivele zoomorfe și antropomorfe se regăsesc mai rar în decorul ceramicii oltenești de Horezu. În schimb motivele aviare precum coada de păun și porumbelul sunt frecvente.

motive aviare pe ceramica de Horezu
Motive aviare pe ceramică de Horezu (Foto: © Florian Radu)

Însă cel mai prezent motiv este cocoșul. Acesta e atât de des întâlnit, încât a devenit emblema centrului de olărit, deși apare și pe ceramica de Oboga.

Pasăre solară, cocoșul este considerat în credința populară cel dintâi vestitor al luminii, cel care „pune stavilă acțiunii răuvoitoare a duhurilor întunericului”, după cum precizează Romulus Antonescu în „Dicționarul de simboluri și credințe tradiționale românești”.

cocosul pe ceramica de Horezu
Cocoșul pe ceramică de Horezu(Foto: © Ioan Florin Cnejevici)

Alte motive specifice străchinilor hurezene sunt steaua – folosită atât ca element decorativ singular, de obicei central, cât și ca model compozițional, prin gruparea altor motive pe suprafața vasului în formă de stea – și soarele.  

Din enumerarea motivelor prezente în ornamentica vaselor de Horezu se poate observa că multe dintre acestea sunt reprezentări simbolice ale soarelui sau au legătură nemijlocită cu acesta și cultul solar practicat în vechime pe teritoriul țării noastre: spirala, cercul, cocoșul, vârtejul, steaua și soarele însuși, reprezentat cu chip uman.

motive solare pe ceramica de Horezu
Motive solare și zoomorfe pe o farfurie de Horezu în lucru (Foto: © Eduard Guțescu)

Cromatica străchinilor este alcătuită din nuanțe vii, puternice, armonios îmbinate. Fondul acestora este alb, verzui – în cazul vaselor vechi –, galben deschis sau cafeniu, iar culorile cu care sunt trasate modelele sunt cafeniu închis, roșu și verde, galben și albastru.

Străchinile realizate la Horezu sunt considerate printre cele mai frumoase din țară. Culorile vii, modelele simple dar armonios combinate și măiestria cu care sunt executate le conferă o valoare artistică deosebită.

ceramica de Horezu
Diferite modele ornamentale pe ceramică de Horezu (Foto: © Ana Mihaela Andrei-Negru)

Ți-a plăcut articolul?

Dacă vrei să afli când mai publicăm un astfel de articol și nu te-ai abonat deja, o poți face chiar acum. Este gratuit și înseamnă mult pentru noi, ajutându-ne să continuăm.