Simboluri solare în ornamentica populară românească

Pe teritoriul actual al României, în spațiul locuit în vechime de geto-daci, s-a manifestat un puternic cult al Soarelui, despre existența căruia stau mărturie nenumăratele obiecte gravate cu simboluri ale astrului zilei, descoperite în siturile arheologice. Miturile și basmele populare au preluat și au prelucrat imaginea și simbolistica solară, ajungând până la noi personaje ca Sfântul-Soare, Soare-împărat sau feciorului fără seamăn de frumos, fratele Lunii.

Importanța soarelui, a luminii dătătoare de viață, izgonitoare a întunericului asociat cu răul și cu moartea, se relevă în folosirea imaginii acestuia în mai toate creațiile populare, fie că vorbim de țesături, ceramică, obiecte de vestimentație sau decorarea obiectelor casnice din lemn, a stâlpilor ce susțin pridvorul sau a porților. Domeniul reprezentărilor solare în ornamentica populară românească este foarte vast, acesta având, conform precizărilor lui Paul Petrescu în „Motive decorative celebre”, „rădăcini adânci în straturile de cultură cele mai vechi din această parte a Europei”.

Vezi tot articolul